Aanmelden nieuwe leerlingen

Vanaf 1 januari 2013 kunnen ouders hun kind nog maar bij 1 Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse basisscholen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo willen we het aanmelden duidelijker en eerlijker maken. De afspraken gelden ook voor onze school.

Aanmelden

Goed om te weten:

  • Als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, krijgt u een brief. Met deze brief kunt u uw kind bij ons aanmelden. Belangrijk: neem de brief mee naar school. Aanmelden kan vanaf de 1e verjaardag van uw kind tot en met 30 september daarna.
  • Aanmelden kan door een afspraak te maken met H. Kops, 070-4020188.
  • U krijgt een brief van ons met de bevestiging van uw aanmelding.
  • Woont u (nu nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? U kunt uw kind dan zonder brief aanmelden. Dit kan na de 1e verjaardag van uw kind. Belangrijk: de school vraagt u dan om het burgerservicenummer.

 

Al aangemeld?

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2012 en heeft u uw kind voor 1 januari 2013 al aangemeld bij onze school?

  • Als u vóór 1 januari 2013 een brief van ons heeft ontvangen dat uw kind is toegelaten, dan heeft uw kind zeker een plek op onze school.
  • Als u vóór 1 januari 2013 geen bericht heeft ontvangen dat uw kind is toegelaten. dan moet u uw kind opnieuw aanmelden bij ons. Dit kan na de 1e verjaardag van uw kind.

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2012 of gaat uw kind naar groep 2 tot en met 8? Dan gelden deze afspraken niet. U kunt contact opnemen met C. Lansink, 070-4020188.

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang. Ook geven we leerlingen uit de buurt voorrang. Dit zijn de toelatingscriteria op onze school Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Zij krijgen dan de voorkeur boven uw kind. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er eventueel geloot.

Belangrijk om te weten: wij kijken alleen naar de toelatingscriteria. Het moment van aanmelden maakt niet uit als het maar uiterlijk 30 september is. Het is dus niet zo dat de eerste aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen. Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hier een brief over.

Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: www.eenaanmeldleeftijd.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.