Algemene informatie MR

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:
  • Informatierecht

    Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

  • Adviesrecht

    Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

  • Instemmingsrecht

    Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.