Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een belangrijk onderdeel van elke organisatie, zo ook van onze school. In de medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten, gekozen door ouders en leerkrachten, die de belangen van het team, de ouders en de kinderen behartigen bij overleg over belangrijke organisatorische punten.

Wat doet de MR?
Eens in de zes weken komt de MR bij elkaar. Er wordt vergaderd met de directie en gesproken over alles wat op dat moment speelt in school. Dit kunnen vragen zijn van ouders, problemen die naar voren zijn gekomen in de dagelijkse organisatie, maar ook vooral het meedenken en meebeslissen over schoolzaken als;
– Het schoolplan
– De begroting
– De formatie
– Nieuwbouw
– LKP
– Sollicitaties
– enz.

Voor een gedetailleerd overzicht van de bezigheden van de MR vorig schooljaar, alsmede de planning voor komend schooljaar, kunt u onze jaarplanning en evaluatie vinden onder het kopje downloads.

Wie zijn de MR?
De MR op de Kleine Wereld bestaat uit acht leden; vier ouders en vier leden van het team. Elke drie jaar zijn de leden van de MR verplicht af te treden en worden nieuwe leden gekozen. De bestaande leden mogen dan (als ze daarvoor kiezen) ook weer gekozen worden.
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen;

OMR
– Dhr. de Jong (oudergeleding, voorzitter)

– Dhr. Abdi

 

PMR

– juf Anita (personeelsgeleding)
– juf Mirjam (personeelsgeleding, vicevoorzitter)

– juf Sanneke (personeelsgeleding)

Waarom is de MR voor mij van belang?
De MR heeft een controlerende en soms zelfs corrigerende functie als het gaat om de organisatie van de school. Ouders en leerkrachten denken mee over belangrijke punten en bespreken deze met de (centrale) directie. Voor ons is het dus van wezenlijk belang goed te weten wat er speelt in het team en onder de ouders. Vragen, problemen, tips en idee├źn worden meegenomen in het overleg en zo nodig/mogelijk omgezet in beleid met als doel de organisatie “de Kleine Wereld” zo goed mogelijk haar werk te laten doen.

Uw inbreng is dus zeer gewenst.

Voor vragen, opmerkingen, etc. kunt u altijd even naar ons toe komen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.