Schoolregels/Reglementen

Alle Acht Samen regelbord

Op de Kleine Wereld hanteren we de “Alle 8 samen” regels:

1. Wij luisteren naar elkaar, Als iemand praat, praat niemand anders.
2. Wij zijn beleefd. We groeten elkaar.
3. Als het kan helpen we elkaar, zonder anderen te storen.
4. We zorgen goed voor onze eigen materialen, die van een ander en van de school.
5. Bij ons op school mag je alleen buiten rennen.
6. Onder schooltijd is het in school rustig.
7. We hebben respect voor elkaar, problemen lossen we pratend op.
8. Deze regels gelden voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

 

Doorgeven van wijzigingen
Indien u verhuist, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven. Ook wanneer u beiden werkt, verzoeken wij u om een tweede telefoonnummer op school achter te laten.

Gelieve alle andere veranderingen, zoals wijziging van ziekenfonds, huisarts etc. ook direct door te geven. Dit is in belang van de veiligheid van uw kind.

Hoofdluis: kopzorg?!
Op onze school proberen we de aanwezigheid van hoofdluis tot een minimum te beperken. Dit vindt plaats in een goed samenspel tussen de ouders en de school. Luizen behoren tot het onderwerp persoonlijke hygiëne en vallen dus onder de zorg van de ouders.

De ouders van onze leerlingen werken in samenwerking met het schoolteam aan de preventie en de vroegtijdige signalering van luizen. Het is gebleken dat deze aanpak succes heeft. Voor een succesvolle beheersing van de hoofdluis, mocht dit op school in de buurt/bij uw kind voorkomen, is het noodzakelijk dat alle ouders solidair zijn en als routine:

– Behandeling met antiluizen middel
– Elke dag het haar van hun kind(eren) ‘gewoon’ (laten) kammen.
– Het haar wassen
– Het haar controleren op luizen en neten, door te kijken en te kammen met de stofkam

Deze gezamenlijke inspann ingen leiden ertoe of zullen ertoe leiden dat een luizenplaagje zo de kop is ingedrukt en van bestrijding nauwelijks sprake hoeft te zijn. En dat is een hele kopzorg minder.

Verjaardagen
Wij stellen prijs op een gezonde tractatie. Uw kind mag ook de klassen rond met een kaart, waarop alle leerkrachten een felicitatie schrijven. De leerkrachten delen gewoon met de kinderen mee en hoeven geen aparte traktatie. Wilt u ideeën voor traktaties bij verjaardagen, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Melk van de Campina
Via Campina kunnen de kinderen bij ons op school melk drinken. Op alle ochtenden dat uw kind op school is krijgt het dan melk uitgedeeld. Na een vakantie start het melk drinken pas na de eerste dag van de melklevering. Bij de administratie in kunt u een inschrijfformulier verkrijgen. Op de Kleine Wereld kan je ook kiezen voor de Optimel-drinkmelk met framboossmaak.

Tussendoortje bij het melkdrinken
Snoepen onder schooltijd is niet toegestaan, ook bij de overblijf. Wel stellen wij de kinderen in de gelegenheid om tijdens het melkdrinken broodproducten of fruit te eten.

Wanneer een kind geen melk via school drinkt, mag het andere melkprodukten of vruchtensappen meenemen. In geval van allergie of intolerantie voor een bepaald product, kunt u in overleg met de leerkracht een geschikt ‘tussendoortje’ afspreken. Het meenemen van frisdrank of energydranken is niet toegestaan.

Kostbaarheden
Wij adviseren u met klem om de kinderen zo min mogelijk dure of aantrekkelijke voorwerpen mee naar school te geven. In de praktijk blijkt dat er in de kleedkamers/gangen wel eens het nodige verdwijnt. De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de kinderen. Wij raden de kinderen altijd aan om eventuele kostbaarheden in bewaring te geven bij de leerkracht.

Geld kan ook in bewaring worden gegeven bij de leerkracht zodat het niet kwijt kan raken. Er zijn wel eens perioden dat bv. stickers, voetbal plaatjes, buttons van bepaalde popgroepen, enz. in de belangstelling staan. Die worden soms weggenomen. Laat uw kind dus niets mee naar school nemen. Na schooltijd moeten alle jassen en tassen mee naar huis worden genomen.

Wij raden u verder aan kleding en andere eigendommen zoveel mogelijk van een merkteken te voorzien. Drukt u ook uw kind op het hart dat het, zodra het iets kwijt is, dit meteen aan de leerkracht vertelt. Wachten tot na de pauze of tot na de middag kan tot gevolg hebben dat iets niet meer achterhaald kan worden.

Kledingvoorschriften
De school heeft sinds 2004 een kledingprotocol opgesteld, wat het volgende inhoudt:

Hoofddoeken zijn niet toegestaan tijdens de gym– en zwemlessen.
Jassen en aanverwante kledingstukken (wanten,mutsen, e.d.) horen aan de kasptok opgehangen te worden.
Kinderen mogen niet met een ontbloot bovenlichaam in school zijn (uitgezonderd de gymlessen).
De schoenen die kinderen dragen, mogen geen hoge hak hebben ivm. het voorkomen van een slechte lichaamshouding en ook dat kinderen erdoor sneller vallen.
Gezichtssluiers/ chadoers worden niet toegestaan.

Andere hoofddeksels dan hoofddoekjes worden niet gedragen tijdens schooltijd (uitgezonderd buitenspeeltijd)
Uitdagende kleding wordt niet toegestaan
Zwaar opgemaakte kinderen moeten hun gezichtsmake-up verwijderen
De teamleden geven,ook als het om kledingvoorschriften aangaat, het goede voorbeeld

Van leerkrachten die een hoofddoek dragen, wordt verwacht dat deze in school de neutraliteit uitdraagt die bij het openbare karakter van de school past. Kinderen die toch met een ontbloot bovenlichaam, uitdagende kleding of zonder schoeisel de school binnenkomen,worden meteen naar huis gestuurd om zich te verkleden. De ouders worden hierover geïnformeerd.

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden verzameld en bewaard. U kunt altijd informeren bij de leerkracht van uw kind of bij de directie of hetgeen uw kind kwijt is, zich daar bevindt.

Verder wordt in de “Kleine Wereld nieuwsbrief” aangegeven wanneer de “kijkdagen voor gevonden voorwerpen” zijn. Zijn de spullen dan nog niet opgehaald, dan zijn wij genoodzaakt ze op te ruimen.

Fietsenstalling
De kinderen mogen op de fiets naar school komen en kunnen dan hun fiets stallen in de fietsenrekken op het schoolplein. Voor diefstal of beschadiging van de fietsen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Schoolongevallenverzekering
De schoolongevallenverzekering is afgesloten bij Meeùs. Alle kinderen op school zijn verzekerd.

Voetballen
Bij ons op school mag, in verband met schade aan ruiten, alleen gevoetbald worden met zachte, plastic ballen. Leren voetballen en hard plastic ballen mogen niet mee naar school genomen worden.

Dieren
Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde dieren. Als dit ook voor uw kind geldt, laat dit dan even weten aan de groepsleerkracht. Uiteraard komen er dan geen dieren in de klas, als een of meer kinderen daar allergisch voor zijn. Of uw kind een dier mee naar school mag nemen voor een spreekbeurt, kunt u het beste even overleggen met de groepsleerkracht. Honden mogen niet in de school of op het schoolplein. Als u uw kinderen brengt of haalt, laat dan s.v.p. uw hond thuis of buiten het schoolterrein wachten.

 

Peuterspeelzaal “De Kleine Wereld”:

 

Als kinderen 2½ jaar oud zijn kunnen zij 2 ochtenden en 2 middagen naar de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal en de basisschool werken samen, dit noemen we “de voorschool”. De peuterspeelzaal is gevestigd aan de van Ruysbroekstraat 32. (tel: 070 3800876) en is in handen van Stichting MOOI (afdeling Escamp) De manager Escamp is mevr. I. van der Stijl (tel: 070 3660801)

 

Hoe werkt de voorschool?

 

Peuters gaan 2 ochtenden en 2 middagen naar de peuterspeelzaal. Twee leidsters spelen met de peuters. En ze werken met de peuters aan de Nederlandse taal. De peuters leren ook om met elkaar te spelen. Als de kinderen 4 jaar zijn, dan gaan ze naar groep 1 van de basisschool. Deze basisschool hoort bij de peuterspeelzaal.

 

Goed voor het kind.

 

Op de voorschool leren kinderen omgaan met de Nederlandse taal. Het is goed als kinderen naar de voorschool gaan. Kinderen kunnen dan straks beter leren op school.

 

Meer informatie

 

 

 

Download: Folder voorschool 1-11-2009.pdf .

Kosten voorschool:De kosten zijn € 20 per maand. Bij een geldige Ooievaarspas, is de voorschool gratis.

 

 

 

Computeronderwijs
Iedere groep heeft computers in de klas. Alle kinderen (ook de kleuters) werken dus zeer regelmatig met de computer. Wij zien de computer als een uitstekend hulpmiddel bij ons onderwijs. Wij maken gebruik van diverse software-pakketten. Onze rekenmethode vraagt van elk kind minimaal een half uur per week zelfstandig aan zijn/haar vaardigheden te werken.

 

Schoolkalender
In de schoolkalender staan alle relevante activiteiten vermeld, die gepland staan voor het lopende schooljaar. De kalender wordt bij deze schoolgids meegegeven aan het jongste kind van het gezin. Zie ook tab Downloads.

 

Schooltelevisie
Regelmatig wordt door groepen gekeken naar de televisielessen van de schooltelevisie (N.O.T.). Wij hebben op school in elke groep digitale schoolborden.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.