Visie op onderwijs

 

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen.

Wij stimuleren de leerlingen om van en met elkaar te leren onder andere door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën. Naast het samenwerken schenken wij ook aandacht aan zelfstandig werken. Kinderen die een korte instructie nodig hebben kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Wij vinden feedback een essentieel onderdeel van de les, omdat het inzicht geeft in het handelen en het de opbrengsten verhoogt.

De sfeer op school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en zich hier veilig voelen.Daarvoor is het heel belangrijk dat kinderen leren om met elkaar en met volwassenen om te gaan. Dus is het noodzakelijk dat kinderen de gangbare normen en waarden leren hanteren, maar óók dat zij zich houden aan klassen– en schoolregels.

Alle Acht Samen regelbord

1. Wij luisteren naar elkaar, Als iemand praat, praat niemand anders.
2. Wij zijn beleefd. We groeten elkaar.
3. Als het kan helpen we elkaar, zonder anderen te storen.
4. We zorgen goed voor onze eigen materialen, die van een ander en van de school.
5. Bij ons op school mag je alleen buiten rennen.
6. Onder schooltijd is het in school rustig.
7. We hebben respect voor elkaar, problemen lossen we pratend op.
8. Deze regels gelden voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.