Buitenschoolse activiteiten

Hieronder verstaan we de activiteiten voor kinderen, die niet in onze schoolgebouwen plaatsvinden, maar ook de activiteiten, die niet direct iets te maken hebben met het leerprogramma. We organiseren veel buitenschoolse activiteiten, omdat ze een aanvulling zijn op het leerprogramma en/of omdat ze de sfeer erg ten goede komen.
Voorbeelden van de buitenschoolse activiteiten zijn:
* bibliotheek bezoek
* bezoeken aan middelbare scholen door groep 8
* theater– en filmvoorstelling
* Schoolreisjes
* sporttoernooien van de gemeente Den Haag
* Groep 8 Sportolympiade
* Praktijk verkeersexamen groep 7
* excursies naar bijv.;
– kinderboerderij
– schooltuinen
– manege
– museum

Activiteiten die indirect met het leerprogramma te maken hebben:

* Paasontbijt
* Kinderboekenweek
* Sinterklaasfeest
* Kerstdiner
* Kleine Wereld feestdag
* Theorie examen verkeer groep 7
* Afscheidsavond groep 8 * Vaardigheidsproeven groep 8

 Naschoolse activiteiten 

Hieronder verstaan wij de activiteiten voor kinderen, die georganiseerd worden door derden die ons schoolgebouw gebruiken als werkplek. Tijdens naschoolse activiteiten is er altijd een teamlid op school aanwezig.
De verlengde schooldag en cursussen in het kader van het project “Haagse Jeugd in beweging” zijn voorbeelden van de naschoolse activiteiten .
Voorbeelden van cursussen die op jaarbasis gegeven zijn:

* technikids
* ninjitsu
* balsporten
* karate
* voetbal
* koken
* dansen
* zwemmen

Er is veel belangstelling voor deze cursussen. Kinderen die aan een cursus mee mogen doen MOETEN altijd aanwezig zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.