Nieuwbouw

In Moerwijk komt een nieuwe Brede Buurtschool. In het gebouw aan de Van Ruysbroekstraat komen basisschool De Kleine Wereld, de Cor Emousschool  (school voor speciaal onderwijs), kinderopvang met voorschoolse educatie, welzijn en een buurtservicepunt van de bibliotheek samen. Naast de school wordt een sporttuin gerealiseerd.

Wethouder Van Engelshoven: ‘In de Brede Buurtschool gaan de handen van verschillende instellingen op elkaar. Het versterkt het onderwijs en daarmee de kansen van ieder kind.’

Inmiddels wordt er druk gewerkt aan het nieuwe schoolgebouw, op de foto’s krijgt u een indruk van de status van de bouw. Ook op de fotogalerij zullen er regelmatig nieuwe foto’s te zien zijn.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.