Welkom in 2020

Velen van u heb ik deze week de hand geschud. Maar voor de ouders die ik nog niet heb gesproken; van harte welkom in het nieuwe kalenderjaar. Mede namens het team van De Kleine Wereld wens ik u en uw  gezin een gezond en gelukkig 2020 toe.

Deze maand staat voor een deel in het teken van de nationale voorleesdagen. De Nationale Voorleesdagen 2020 worden op woensdag 22 januari ingeluid  en duren tot en met zaterdag 1 februari. Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen ½ en 6 jaar. Natuurlijk besteden de partners van de school de peuterleerplek en het kinderdagverblijf ook weer veel aandacht aan deze dagen. Ouders die hun kinderen voorlezen geven hun kind een enorme voorsprong op het gebied van woordenschat, spelling en tekstbegrip.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.