Welkom in het nieuwe schooljaar

trots.jpg

Mede namens het team van De Kleine Wereld heet ik alle ouders en kinderen van harte welkom in het nieuwe schooljaar. Ook dit schooljaar gaan wij hard werken aan de ontwikkeling van uw kind.

Wij blijven ons inzetten om het onderwijs aan uw kind te verbeteren. Zo is er vorig schooljaar aandacht besteed aan en geïnvesteerd in leesbeleving en leesmotivatie, het geven van de juiste feedback, het scherper stellen van doelen met succescriteria en het werken aan een groeimindset bij kinderen. Daarnaast is er blijvende aandacht voor collegiale consultatie. De leerkrachten bezoeken elkaars lessen om samen te onderzoeken hoe we leerlingen nog beter kunnen laten leren. Bij de kleuters is er goed gekeken naar de doelen die we met de kinderen willen bereiken. Op welke manier kunnen we die voor jonge kinderen betekenisvol maken. Voor welke activiteiten kiezen we? Hoe hard we ook ons best doen, er is altijd de wens om leerlingen nog beter te laten presteren. De wil om te blijven ontwikkelen, om steeds verder te komen zit in ons team ingebakken. Daarnaast willen we een poging doen om vooruit te lopen op het onbekende; wat hebben leerlingen vandaag nodig voor de wereld van morgen?

Samenwerken

Doe je niet alleen. Dit geldt voor de leerkrachten en de leerlingen. Voor de leerkrachten gebruiken we de methodiek Lesson Study. Leerkrachten ontwerpen samen lessen, bekijken de les bij elkaar en geven elkaar tips om de instructie te versterken en leveren daardoor een bijdrage aan het verhogen van de leeropbrengsten van uw kind. Hiermee gaan we verder in het nieuwe schooljaar. Leerlingen krijgen terugkoppeling van de leerkracht, maar ook van de andere leerlingen. We werken in heterogene groepen. We maken veel meer gebruik van coöperatief leren. Door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën willen we de betrokkenheid van de leerlingen van De Kleine Wereld vergroten tijdens het leren van en met elkaar. Daarnaast willen we door de inzet van klas- en teambouwers de sociale verbondenheid stimuleren.

Growth Mindset en eigenaarschap

We willen dat onze leerlingen beseffen dat zij kunnen groeien, dat zij eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces. Leerkrachten focussen op het leerproces in plaats van op het juiste antwoord te krijgen. Onder andere door het doel van een les samen met de leerlingen op te delen in succescriteria. Door feedback te geven. Door vragen te stellen. Complimenten van leerkrachten zijn gericht op de inspanning en niet op de capaciteiten. Succes gaat nauwelijks om hoe slim je bent. De internationaal vermaarde psychologe Carol Dweck toonde aan dat een growth mindset heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Het gaat over het hebben van vertrouwen in je eigen kunnen en weten dat je door oefening kunt groeien. Een growth mindset draagt bij aan de motivatie van leerlingen, hun leerprestaties, hun doorzettingsvermogen en creativiteit. Leerkrachten kunnen invloed uitoefenen op de mindset van hun leerlingen en een growth mindset bij zichzelf en bij leerlingen stimuleren. Het komende schooljaar gaan wij als team met elkaar in gesprek hoe we onze leerlingen meer eigenaar van hun eigen leerproces kunnen maken. Als je eigenaar bent over wat je wilt leren en hoe je iets wil leren ben je namelijk veel meer gemotiveerd tot leren. Leerlingen verschillen van elkaar. In de toekomst willen wij meer uitgaan van verschillen. In het belang van de toekomst van onze leerlingen.

Sociale veiligheid

Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. Dit schooljaar starten wij met Kwink. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Sport en beweging
De Kleine Wereld heeft het predicaat “Gezonde School.” We maken volop gebruik van het gezonde schoolplein en de enorme luxe van “De Haagse Sporttuin Moerwijk. Er is veel aandacht voor beweging.
In een tijd waarin tachtig procent van de kinderen onvoldoende beweegt, kan er niet genoeg aandacht naar bewegen en spelen uitgaan. Het schoolplein staat in de top drie van favoriete speelplekken en vervult een belangrijke functie als speelplein waar de jeugd kan worden uitgedaagd om te bewegen.
De Haagse Sporttuin is een mooie, veilige locatie midden in de wijk waar leerlingen veel verschillende sporten kunnen doen. Zo kunnen zij ontdekken welke sport zij leuk vinden. Ook voor wijkbewoners zijn er activiteiten. De Sporttuin bevindt zich naast de school.
Kinderen in een gezonde schoolomgeving behalen betere resultaten. Zij zijn gezonder, hebben meer plezier en het verzuim is lager. In de middagpauze biedt onze school begeleid buitenspel verzorgt door gediplomeerde vakleerkrachten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.